Kategorier
Finansiering - klik her

Optænding og fyring

 Førstegangs optænding

 

Vær opmærksom på, at der afgives en kemisk lugt fra ovnens overflade og fra aftræksrørene under den første optænding. Der kan forekomme udvikling af synlig røg fra malingen under denne proces. Det skyldes at malingen skal hærde, hvilket sker under en gennemopvarmning af ovnen over 3 – 4 timers konstant høj temperatur. Lugten forsvinder, når ovnens overflademaling er gennemhærdet –sørg for kraftig udluftning, gerne gennemtræk og undgå at indånde disse dampe.

Under denne proces skal man være påpasselig med ikke at berøre de malede flader, og det anbefales at lade ovnlågen stå 1 cm på klem i starten, da man ellers kan risikere at malingen vil binde på låge-pakningen, så denne trækkes ud af lågefalsen.

Ovnen kan under opvarmning og nedkøling afgive såkaldte ”kliklyde”, som skyldes de store tempera-turforskelle materialet udsættes for.

Normal optænding/fyring

 

1. Der skal mellem 1,5 og 2,5 kg brænde til en optænding (alt efter brændkammerets størrelse). En god optænding kræver tynde optændingspinde på højest 3–4 cm i diameter. 

2. Start altid med at kontrollere fugtigheden i brændet. Tørt brænde har mange små revner fra udtør-ringsprocessen. Hvis brændet ikke er tilstrækkelig tørt, vil man ikke kunne holde en ren forbrænding. Det kan endda være umuligt overhovedet at få ild i brændet. Tilmed vil glasset og brændkammeret sode til og over længere tid vil der opstå løbesod og tæring i skorsten og rør samt ovn.

3. Der er mange måder at placere brændet på. Afhængigt af brændkammerets dimensioner og evt. sideglas  kan én metode være at foretrække frem for en anden. Et godt udgangspunkt er at placere 2 – 4 stykker fra lågen i retning mod bagsiden af brændkammeret med 4-5 cm’s mellemrum efterfulgt af flere lag magen til, bare roteret 90 grader. Sådan fortsættes opbygningen skiftevis, indtil brændkamme-ret er tilstrækkelig fyldt. Hold altid afstand mellem brændet og brændkammerets sider, specielt til glas-set, som ellers vil kondensere sod.

4. Fordel 2 – 5 optændingsbriketter i bunden af brændkammeret og tænd ild til dem.

5. Luk lågen på klem med en åbning ca. 1 cm og åben helt op for luftspjældet (det som styrer den forvarmede luft, der skyller ned over glasset). Hvis ovnen har et luftspjæld til undertræk (via aske-skuffen), skal dette ikke bruges til brændefyring. Hvis det alligevel tages i brug skal det være kortvarigt. Ellers kan ovnen tage skade og tilsodning vil opstå i ovn, rør og skorsten. Desuden opnås et meget stærkt forøget udslip af skadelige sodpartikler.

6. Efter 3–4 minutter, når brændet brænder og brændkammeret er fyldt med flammer lukkes lågen helt.

7. Når brændet er faldet ned til gløder, og der ikke er nogen flammer, påfyldes brændkammeret med 1,3 – 2,3 kg brænde (alt efter brændkammerets størrelse). Nu hvor ovnen er blevet lun kan lidt større brændestykker anvendes, mellem 5 – 10 cm i diameter (alt efter brændets type og fugtighedsprocent samt ovnens type).

8. Luftspjældet reguleres ned til 40 – 50% åben.

9. Når bålet for anden gang er faldet ned til glød og ovnen er klar til tredje påfyldning, er ovnen gen-nemvarm og har opnået den optimale driftstemperatur. Derfor kan man nu vælge at fylde flere eller færre stykker brænde på alt efter varmebehovet. Ved en lille påfyldning (minimum 2 stk. brænde) skal luftspjældet stå 20 – 35% åbent; ved en større påfyldning skal luftspjældet stå 35 - 60% åbent.

10. Når den ønskede temperatur er opnået, brændet er helt afgasset uden flammer og kan spredes til små stykker trækul / gløder, kan luftspjældet lukkes helt. Nogle ovne vil isolere gløderne tilstrækkeligt til at de kan holde brændkammeret lunt op til et halvt døgn, såfremt der er brugt tungt, godt brænde og glødelaget er tilstrækkelig stort. Luk aldrig for luftspjældet mens ovnen er aktiv brænder med gule gasflammer. 


Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 35 37 37 44

Send os en e-mail