Kategorier
Finansiering - klik her

Vilkår og leveringsbetingelser

1. Betaling

På Pejseforum.dk kan du betale med Dankort, netbetaling eller via bankoverførsel.
Hvis du betaler med Dankort eller andre kreditkort, bliver fakturabeløbet trukket på dit kreditkort, når varerne afsendes.

Hvis du overfører pengene direkte til vores konto 4180-0005617278 (med bankoverførelse) bliver varerne bestilt, når pengene er gået ind på vores konto.
Hvis varen ikke kan leveres eller afvises på grund af beskadigelse m.v., eller såfremt du benytter din fortrydelsesret, vil fakturabeløbet for den pågældende vare blive indsat på din konto, når Pejseforum.dk har modtaget dine returvarer.

2. Priser

Alle priser er incl. 25% moms.
Der tages forbehold for: prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, excl. Færøerne og Grønland.

3. Fragt / Fremsendelse

Fragtprisen bliver oplyst inden du godkender din bestilling. Prisen afhænger af, hvilke varer du bestiller.

Fragtprisen gælder dog kun for leverancer i Danmark og undtaget ikke "brofaste" adresser, hvor tillægsprisen kan oplyses pr. email.

Alle varer sendes med fragtmand og leveres til fortorv, start på matriklen. Du har også mulighed for at afhente varen på vores adresse, som er Åboulevard 54, 2200 København N eller vores ovnlager Åboulevard 34, 2200 København N. Varen skal dog bestilles og betales på forhånd. Du vil modtage en e-mail, når varen er klar til afhentning.

4. Levering

På alle varer i butikken kan du se den forventede leveringstid.

Der tages forbehold for evt. varer i restordre.

Den leveringstid, der står ved hver vare, er den forventede leveringstid og således ikke nogen garanti for, at du har produktet til den angivne tid. Men vi vil altid bestræbe os på rettidig levering.

(Alle vores leveringstider regnes fra først kommende arbejdsdag kl. 9.15)

Pejseforum.dk kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer samt evt. håndværkerudgifter i forbindelse med forsinkede leverancer, transportskader og fabrikationsfejl i produkter.

Levering af varer anses for sket, når fragtmanden har leveret varen på bestillingsadressen, og kunden har modtaget varen. Vælges det, at varen må stilles, har kunden selv ansvaret for varen, så snart fragtmanden har stillet varen på modtager adressen. Skulle kunden ikke være der til at modtage en vare, som ikke må stilles, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostninger ved genudkørsel af varen.

5. Modtagelse

Når du har modtaget dine varer, skal du sammenholde disse med bestillingsbekræftelsen. Kontroller altid varen/pakken for transportskader inden kvittering for modtagelsen.

Såfremt der er skade på en vare gøres indsigelse overfor transportfirmaet på stedet. Der må aldrig kvitteres på et fragtbrev uden at gøre anmærkninger på fragtbrevet, hvis der er skader på nogen af varerne. (Det er ikke nok kun at tjekke kassen udvendig)
Kvittering for modtagelsen er det samme som at sige, at varen er i orden!

Er varen/emballagen beskadiget, kan du enten nægte modtagelse, hvorefter fragtmanden tager pakken med retur. Vi skal herefter kontaktes. Du kan også modtage pakken, men kvittere på fragtbrevet "Modtaget med forbehold" og indholdet af pakken kan tjekkes efter fragtmanden er gået. Opdager du først skaden, efter du har åbnet pakken, skal du henvende dig til ransportøren.

Det er vigtigt at emballagen bevares for evt. senere besigtigelse af transportør.
Synlige defekter eller mangler skal anmeldes til Pejseforum.dk på leverings-dagen eller senest dagen efter pr. e-mail! Henvendelser på mere end 2 dage efter modtagelse kan ikke behandles!

6. Defekte varer

Har du mod forventning fået defekte eller fejlleverede varer, skal Pejseforum.dk kontaktes. Pejseforum.dk dækker transportomkostninger i forbindelse med fejlleverede varer ved forsendelse via fragtmand under betingelse af, at det er os, der står for rekvirering af fragtmanden. Vi ombytter og sender naturligvis en ny vare snarest muligt, nårvi har modtaget den fejlleverede vare, med mindre andet er aftalt!

Som hjælp til vores returafdeling, læg venligst en kopi af bestillingsbekræftelsen i kassen sammen med varen og en

7. Retur / Fortrydelse

Skulle du fortryde dit køb har du 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsesdatoen og kan returnere varen senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt at du har fortrudt købet. Varen bedes om muligt tilbageleveret i samme stand og mængde og om muligt i ubrudt originalemballage. Da der ikke kan skaffes ny emballage til produkterne, har emballagen stor værdi for produktet og skal derfor helst være ubrudt. Det er derfor vigtigt at der ikke sættes tape eller andre klistermærker direkte på original emballage.

Det påhviler dig at betale udgifterne i forbindelse med returnering af varen. Det er dig, som bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse under tilbagetransporten. Vi har ikke pligt til at tilbagebetale de ekstra omkostninger, der er forbundet med et evt. udtrykkeligt valg af en anden og dyrere leveringsform end den standardlevering, som vi normalt tilbyder. Evt. ekstraomkostninger vil vi kunne modregne tilbagebetalingen.
Du vil hæfte for for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes håndtering af varen.

Specialfremstillede varer dvs varer, som er fremstillet specielt til dig, tages ikke retur.

Hvis du fortryder dit køb, inden du modtager varen, skal du blot nægte modtagelse af varen. Du skal dog være opmærksom på, at returfragten påhviler dig. Denne returfragt er ikke nødvendigvis den samme som du har givet for at få den sendt til dig. Har du modtaget varen, har vi for at lette returneringen lavet denne returformular, som sikrer, at vi får alle de oplysninger, vi har brug for. Vi kan således behandle din retursag hurtigere.

Varer, der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Kunden har selv ansvaret for at varen kommer frem i hel stand.

8. Service

Ved behov for service kan vores tekniske service kontaktes via e-mail: service@pejseforum.dk
Returnering sker via fremsendelse pr. fragt, som kunden betaler. Inden varen afsendes, skal der udfyldes en returformular. Varer, som modtages uden forudgående udfyldelse af returformular , vil ikke blive behandlet.

Kan vore teknikkere ikke finde fejl på et returneret produkt, sendes produktet retur for kundens regning samt et gebyr på 300,00 kr.
Pejseforum.dk dækker ikke håndværkere- eller andre udgifter i forbindelse med demonteringen og genmonteringen af produktet.

9. Garanti / Reklamationsret

På alle produkter ydes der Reklamationsret ifølge købeloven, med mindre producenten selv giver yderligere garanti på produktet. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, skal varen sendes til os og vi reparerer varen. Skyldes fejlen betjeningsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, vil reparationen blive faktureret kunden. Der tages forbehold for individuelle garantibetingelser/ forbehold fra hver enkelt producent. Skal varen repareres under garanti se punkt 8.

10. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Pejseforum.dk tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

11. Erhvervskunder

Er du erhvervskunde, tages skaffevarer ikke retur. (Skaffevarer er defineret som varer med en leveringstid over 2 dage).

Lagervarer pålægges et returgebyr på 30% (indtil 14 dage efter købet). Herefter kan varen ikke returneres.

Med mindre andet er aftalt ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet evt reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

12. Afgivelse af ordre

Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter du har bestilt.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) IKKE er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Pejseforum.dk har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

 

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til
Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig
relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her -
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse service@pejseforum.dk.


Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 35 37 37 44

Send os en e-mail