Kategorier
Finansiering - klik her

Danske brændeovne er blevet bedre for miljøet

Danske brændeovne bliver mere og mere miljøvenlige. Teknisk har brændeovnene i de sidste 11 år udviklet sig til at reducere deres udledning af skadelige partikler, så de nu ligger væsentligt under lovkravene og under det mest krævende miljømærke. Det viser en opgørelse fra Teknologisk Institut.

Brændeovnene på det danske marked udmærker sig ved at have mindre partikeludledning end det miljømærke, som stiller de største krav, Svanemærket, foreskriver. Bedre lufttilførsel, bedre isolering af brændkammer og nemmere betjening er nogle af årsagerne til dette. Det oplyser Teknologisk Institut, som tester 90 procent af alle brændeovne, som sælges på det danske marked.

Teknologisk Institut har anvendt samme testmetode siden år 2002. Således er der indsamlet data over 11 år, og det giver et godt grundlag for at konstatere, hvor miljøvenlige brændeovnene egentlig er blevet. De testede ovne er testet med almindeligt brænde.

Når brændeovnene testes på Teknologisk Institut, viser resultaterne, at brændeovnene har reduceret deres udledning af partikler med 60 procent over en 11 årig periode og hele 20 procent over de seneste 3 år. Partikeludledningen er nu nede på 2-3 gram pr. kg. brænde. Det danske lovkrav er 10 g/kg og det frivillige Svanemærkets krav er max 4 gram pr. kg. brændsel, og dermed er de danske brændeovne på den gode side af kravene.

Teknologisk Institut angiver flere årsager til den positive udvikling

- Vejledningen af forbrugerne er blevet bedre. For eksempel er der nu en udbredt forståelse for, at man i dag optænder oppefra, hvilket giver en bedre forbrænding. Desuden er det vigtigt, at man undlader at fyre over om natten, siger faglig leder for energilaboratoriet på Teknologisk Institut, Jes Sig Andersen.

Det vigtigste er dog, at luftsystemerne er forbedret med tilsætning af forbrændingsluft flere steder, så der bliver en bedre forbrænding. Desuden er brændkamrene også isoleret bedre. På den måde bliver røggasser brændt af i ovnen frem for at ryge op i luften, og brændet bliver udnyttet bedre. Det er også blevet lettere at betjene en brændeovn. Selvom der er flere spjæld, så kan de som regel kun reguleres ét sted, og det giver mindre risiko for fejlbetjening.

Lige nu begynder flere ovne at have automatisk spjældregulering, således at brændeovnen simpelthen selv indstiller sit luftindtag og får dermed en optimal forbrænding hele tiden – brugerens indflydelse og eventuelle fejlindstillinger er dermed elimineret og artikeludledningen minimal.

Yderligere oplysninger

Faglig leder Jes Sig Andersen, Teknologisk Institut: tlf: 7220 1320, jsa@teknologisk.dk.


Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 35 37 37 44

Send os en e-mail