Kategorier
Finansiering - klik her

Røgsugere og vindhætter

Der er 5 varer.
Røgsugere og vindhætter

Hvilken forskel gør en BlueChimney?
 
 
1.   Reducerer røgudslip i stuen fra brændeovnen, og gør det nemmere at tænde op.

2.   Skaber et naturligt træk i skorstenen på en ny smart måde, så brændeovnen 
      er langt mere effektiv, og forurener mindre.
 
3.   Reducerer røggenerne udendørs ved at fortynde røgen 10 til 25 gange og

4.   - spreder derefter den fortyndede røg x antal gange hvorved en flerdobling af
      fortyndingseffekten opnås, så røggenerne enten helt fjernes eller minimeres.

5.   Den er sikker fordi, husejeren ikke udsættes for røgforgiftning, hvis den
      tilstoppes af blade, sod eller sne.

6.   Regnvand kan ikke trænge ned i fx stålskorstenen og ødelægge brændeovnen.

7.   Er nem at vedligeholde og installere af husejere, skorstensfejere og montører.

8.   Holder længe, fordi den udelukkende er bygget af kvalitetsdele.

9.   Kan holde til røgtemperaturer på op til 700ºC.

10.  Er designet til at indgå som en naturlig del af en stålskorsten.

11. Kan justeres til at give meget kraftigt sug i skorstenen, hvis det ønskes